Phích Pha Trà Rạng Đông 1040 1 Lít

173.600 

Dung tích: 1 lít
Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
Rót nước: dạng nút ấn
Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C