Phích Đựng Nước Rạng Đông 1038 1 Lít

156.200 

Dung tích: 1 lít
Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C