Đèn LED Thanh Nhôm Định Hình 607

– Thanh nhôm Profile
– Vật Liệu: Nhôm cao cấp
– Kích thước cắt tùy ý